kihci-ôkimâwinihk ka-nitawi-sâihik êkonik kâ-wanihîhcik êkwa kâ-nisiwanâcihîhcik nistam-askîwi-iyiniw iskwêwak êkwa iskwêsisak

About Usêkosi ôma ê-pê-têpwâtikawiyâhk ka-waskawîtôtamâhk pêyakoskânak ôki. otihtâwinihk mîna ita kâ-mâwacihitocik, mîna ôki êkây ôkimâwinihk kêhci mîna misiwêskamik kâ-wîcihiwêcik, kihci-ôkimâwak kâ-kanâtahk kî-itasiwêwak pahkân ôma askiy ka-nitawi-sâkihihkok êwako ohci aniki kâ-wanihîhcik êkwa kâ-nisowanâhcihîhcik nistam-askîwiyiniwak iskwêwak êkwa iskwêsisak êkospîhk nôcihitowi-pîsim 2016 askîwin.

ôma kihci-ôkimâw nitôtisahikêwin/kakwêcihkêmowin êwakonik kêhci kâ-wanihîhcik êkwa kâ-nisowanâhcihîhcik nistam-askîwi-iskwêwak êkwa iskwêsisak, êwakonik mâka ê-nîkânihîhcik owiyasiwêwak misiwê ohci ôma askîhkânihk kâ-kanâtahk, ispîhkihcisik ohci kêhci ôkimâwinihk mîna ôhi tipahâskâna pâh-piskîc ka-ayâhki mîna kotakak ôkimâwak. êwakonik owiyasiwêwak ê-itastamâhcik ka-kitâpahtahkik êkwa ka-âtôtahkik anihi ayâci ka-isi-pamihêwak êkwa kâ-kitimahîhcik ôki nistam-askîwi-iskwêwak êkwa iskwêsisak ôta misiwê kâ-kanâtahk ê-kitâpahtamihk ôma kâ-pê-isi-ispayik êkwa anihi kîkwâya kâ-tôcikêmakahki.

êwako ôma kihci-ôkimâwi-nitôtisahikêwin kêhci ita âcimowin ê-masinahikâtêk. kâhkiyaw âcimowin êkwa kiskêyihamowin kâ-mêkicik ôki owiyasowêwak ôta mâka ka-masinahikâtêw ka-âstêsi-ihtakwahk. mahti wâpahta ôma pâskêkinêkin iskwâyikohk.

kotak kîspin kîkwây kinohtê-kiskêyihtên ôta isi-kiyôkê National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls page anita kâ-kanâtahk kihci-ôkimâwin ka-nitôwêpahikêwinihk.